Kooperativ hyresrätt

Alebyggen driver sedan ett par år projekt med kooperativa hyresrätter i flera av kommunens orter. Idag finns områden i Nödinge och i Älvängen.

Insatsen är en delfinansiering av fastigheten
Kooperativa hyresrätter innebär att byggprojektet delfinansieras av hyresgästerna själva. Man betalar en insats för sin lägenhet, som återbetalas när man flyttar ut. Insatsernas storlek bestäms av föreningen efter att husen i området projekterats, kostnadsberäknats och en ekonomisk plan upprättats. Därför kan insatserna vara olika stora i områdena. Insatsen betalas innan man flyttar in.

Föreningen är din hyresvärd
I varje område bildar hyresgästerna en kooperativ hyresrättsförening. Det är Alebyggen som äger fastigheten och föreningen hyr den genom ett blockhyresavtal. Föreningen är hyresvärd för lägenhetsinnehavaren. Varje lägenhet har en röst vid föreningsmöten. På så sätt har du som hyresgäst stort inflytande över ditt eget boende och område. Bland annat bestämmer man gemensamt om skötsel och underhåll.

Skötsel och underhåll
Att bo i en kooperativ hyresrätt liknar att bo i bostadsrätt. Du ansvarar själv för invändigt underhåll av lägenheten. Föreningen står för yttre och inre underhåll av fastigheten. Det innebär till exempel gräsklippning, yttre städning och ventilation. Föreningen har möjlighet att besluta om vem som ska sköta underhållet. Valet står mellan att man sköter området själva eller att anlita någon entreprenör, till exempel Alebyggens fastighetsskötare.

Du får tillbaka hela insatsen när du flyttar
När en hyresgäst bestämmer sig för att flytta betalas insatsen tillbaka till sitt nominella värde, dvs samma belopp som man betalade när man flyttade in. Den stora skillnaden mellan kooperativ hyresrätt och bostadsrätt är just att den kooperativa hyresrätten inte säljs till sitt marknadsvärde, istället sägs den upp och återlämnas istälet till föreningen. 


Anmäl dig till kooperativ bostadskö

Bostadskön till de kooperativa hyresrätterna är separat från Alebyggens vanliga bostadskö. För att tilldelas en kooperativ hyresrätt krävs att du är anmäld till den kooperativa bostadskön. Det kostar inget och du behöver inte längre vara medlem i någon förening för att stå i kö.

Anmäl dig online.

Information om turordningen

Den kooperativa bostadskön gäller för Alebyggens kooperativa hyresrätter i Ale, läs mer under Våra områden. Du tilldelas en plats i turordningen så snart du registrerat dig. När en lägenhet fördelas gäller turordningen.

Sök ledig kooperativ hyresrätt