Alebyggen i Coronatider

Ända sedan spridningen av Corona i Sverige definierades som samhällssmitta har Alebyggen vidtagit en rad åtgärder för att bidra till en minskning av smittspridningen. Samtidigt är vårt absoluta fokus att fortsatt kunna ge god service till våra hyresgäster

Vi har gått ut brett med information om hur vi alla gemensamt kan hindra smittan genom hygienrutiner, social distansering och framförallt att vi är hemma vid minsta symptom. Vi Alebyggare kommer inte till jobbet om vi har några som helst symptom. Några av oss jobbar hemifrån och vi prioriterar våra arbeten i våra fastigheter utifrån hur akuta de är. Samtidigt passar vi nu på att fokusera extra på våra gårdar och andra servicearbeten där kontakt mellan människor i högre grad kan undvikas.

Vi har även sedan en tid tillbaka stängt vår reception på Ale torg för att minska risken för smittspridning och som det ser ut kan det ta en tid innan vi kan umgås och mötas som vanligt igen. Det gäller att vara uthållig och de flesta ärenden kan vi lösa via kontakt över telefon, mejl eller genom serviceanmälan online.

För att undvika arbeten i lägenhet som inte är nödvändiga just nu så har vi pausat en del externa servicearbeten och lägenhetsunderhåll. Flera hyresgäster har också hört av sig då de inte vill ha besök i dessa tider, vilket vi har stor förståelse för. När vi tagit oss igenom detta gemensamt finns tid att göra det som är svårt att genomföra under rådande omständigheter.

Vi vet att en del hushåll och näringsidkare drabbas ekonomiskt av att Corona stängt ned verksamheter och arbetsplatser. Om du har svårigheter ekonomiskt så ta en kontakt med oss tidigt så att vi gemensamt kan diskutera vad det finns för möjligheter till anstånd och avbetalningsplaner.

Slutligen är det en tid där vi särskilt behöver ta hand om varandra. Även om vi ofta inte kan mötas i samma rum. När människor hamnar i kris eller svåra situationer är det även viktigt att vi i omgivningen är lite extra uppmärksamma. Om du känner att det inte står rätt till hos din granne, fundera på vad du kan göra. Du kan alltid slå oss en signal om du misstänker att någon far illa.

Mitt i denna märkliga och omskakande tid får vi dock inte glömma att våren är i sprickningstid. Om vi bara hänger i så kommer den här pandemin förr eller senare vara över.

Ta hand om Dig!

Vännerna på Alebyggen