Corona / COVID-19

Hur vi arbetar under pandemin

Alebyggen i Coronatider

Ända sedan spridningen av Corona i Sverige definierades som samhällssmitta har Alebyggen vidtagit en rad åtgärder för att bidra till en minskning av smittspridningen. Samtidigt är vårt absoluta fokus att fortsatt kunna ge god service till våra hyresgäster

 

mittan ökar i Sverige och i vår närhet, för att minimera risken att bli smittade så behöver vi hålla ut ett tag till genom att hålla avstånd, jobba hemifrån om det går, inte umgås inomhus med flera människor. Framför allt är eller blir du sjuk, stanna hemma.

Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som Folkhäsomyndigheten säger gäller i vår region på deras nyhetssida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/

För lokala riktlinjer och råd kan du gå in på Ale Kommuns sida om Coronavirus och COVID-19 och läsa om riktlinjer och råd i vår kommun:
https://ale.se/omsorg--hjalp/coronavirus-och-covid-19.html

Hur hanterar vi detta?
På grund av pandemin...

Vi på Alebyggen håller kundmottagningen stängd tills vidare och vår personal arbetar mestadels hemifrån. I första hand försöker vi lösa frågor via mejl och telefon. Om vi måste utföra ett arbete i din lägenhet önskar vi möjligaste mån att detta sker när du inte är hemma. Välkomna att höra av er! 

...och pausat inre underhåll
Risken för smittspridning är också anledningen till att vi valt att pausa icke nödvändigt och akut underhåll i lägenheterna. Vi kan i dagsläget tyvärr inte säga något om när vi kan återgå till vanliga rutiner. 

På så sätt skyddar vi varandra från smitta och hjälps åt att trycka ned smittspridningen i regionen.

Ta hand om er!

Varma hälsningar
Alebyggen