Alebyggen

Alebyggen PLUS

Alebyggen PLUS

Här kan du läsa om vad som gäller med vårt PLUS system.

Tapeter, golv och andra ytor i lägenheterna renoveras med jämna mellanrum utan kostnad för dig som hyresgäst. Men om du vill göra en förändring i förtid går det också oftast bra genom Alebyggens system PLUS.

PLUS är vårt underhållssystem som gör det möjligt för dig som hyresgäst att
till en viss del själv styra över hur och när renoveringen av din lägenhet ska utföras.Inom vissa ramar kan du själv välja tapeter och exempelvis vilken matta du vill ha i din lägenhet.

PLUS ger dig som hyresgäst ett visst inflytande över din lägenhet och möjlighet att skapa trivsel och rätt känsla för just dig. Vill du veta renoveringsstatus på din lägenhet behöver du kontakta oss.

I receptionen finns prover på bland annat tapeter och mattor som man kan välja mellan. Om tiden är inne för renovering av din lägenhet kommer det inte
debiteras några extra kostnader för dig som hyresgäst eller innebära några hyreshöjningar.

I vissa av våra områden är PLUS systemet pausat eller borttaget och det kan xempelvis bero på en planerad stamrenovering eller totalrenovering, då gör vi inga tidiga renoveringar eller önskemål från dig som hyrsgäst.

Intresserad av PLUS, eller vill du veta status på just din lägenhet?
Kontakta oss på Alebyggen så får du veta mera.

Så här ofta har hyresgästen rätt till underhåll av lägenhetens ytor: 

13 år 
Tapetsering och målning av väggar och tak i hall, kök och rum 
Målning av snickerier, skåpstommar (utvändigt), rör och radiatorer. 

20 år 
Målning av innerdörrar 
Byte av linoleumgolv 
Slipning av parkettgolv 

Vill du hyresgästen att åtgärden skall utföras tidigare är det fullt möjligt. Då får du som hyresgäst betala den kostnad som återstår i tidsintervallet. 

Våtutrymmen, klädkammare eller förråd i lägenheten omfattas inte av PLUS.

Vad kan jag välja på? 
I första hand gäller Alebyggens egna utbud av tapeter, parkett och golvmattor. Köksluckor samt garderobs- och innerdörrar sprutmålas i en av Alebyggens godkända kulörer.

Hyresgästen får göra materialval utanför Alebyggens vanliga utbud, men måste då betala hela materialkostnaden samt eventuellt kostnad för uppsättning. 

Utför du en egen renovering, tänk på att du vid en eventuell flyt måste kunna återställa de renoverade ytorna till ursprungligt skick och utseende igen.

Underhålla själv 
Du kan själv tapetsera och måla om på ett fackmannamässigt sätt.  
Om arbetet inte är utfört korrekt eller om du använt väldigt udda material och färg, kan du bli skyldig att återställa lägenheten själv eller få bekosta att vi anlitar en fackman.

Är du osäker kan du välja något mer neutralt eller fråga oss.