Alebyggen

Hur bokar man tvättid?

Efter att du angivit adressen för bokningen i din webläsare kommer du till fönster för att logga in. Då anger du det loginnamn och lösenord du fått. Loginnanmn är ditt hyresID.

När du loggat in klickar du på den lediga tid som passra dig och bokar den tiden. De görna tiderna är lediga och de röda tiderna är redan bokade.

Under knappen "Min sida" kan du se alla dina bokade tvättider. När du bokat din tid loggar du enklast ut genom att klicka på knappen "Logga ut"