Bostadsanpassning

Bostadsanpassning 

Om du som hyresgäst har en funktionsnedsättning kan du hos Ale kommun ansöka om ett bostadsanpassningsbidrag. 
Om du som hyresgäst har en funktionsnedsättning kan du hos Ale kommun ansöka om bidrag för bostadsanpassning för att ändra din lägenhet så att den blir så funktionell som möjligt för dig. Den anpassning som kommunen beviljar är personligt knuten till dig och som hyresgäst är det du som ansvarar för den. 

Hyreslagens bestämmelser om vad en hyresgäst får göra i sin lägenhet gäller och du måste inhämta Alebyggens tillstånd för de åtgärder som du önskar göra. Den dag som du flyttar från lägenheten ska du se till så att de anpassningar som är gjorda tas bort och lägenheten återställs. För en dialog med din besiktningsman på Alebyggen när du flyttar om vad som behöver göras. I vissa fall kan ett återställningsbidrag sökas hos kommunen. 

Fyll i blanketten om bostadsanpassning och lämna in till Alebyggen så återkommer vi snarast med besked. 

Läs mer om hur du söker bidrag för bostadsanpassning här.