Direktbyte

Direktbyte 

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Du kan byta till en annan hyresvärd och till en annan ort. 

När du hittat någon att byta med ska du ansöka om direktbyte.  

För att vi ska ge samtycke till bytet ska båda parter ha godtagbara skäl. 
Det kan till exempel vara ändrade familjeförhållandearbetssituationer eller nya ekonomiska förutsättningar. Garage och parkeringsplats ingår inte i ett direktbyte.  
För att bytet ska kunna godkännas måste både du och den du vill byta bostad med måste uppfylla våra krav för att bytet ska kunna godkännas. Tänk på att i och med bytet nollställs dina poäng 

Observera att du måste ha bott i din lägenhet minst 1 år för att kunna ansöka om direktbyte och båda parter måste planera att bo permanent i den nya lägenheten.   

Ansökningsblanketten lämnar eller skickar du in till Alebyggen. Det görs en individuell prövning i varje ärende och handläggningstiden är upp till 3 månader. 

Vid direktbyte övertar du lägenheten i befintligt skick. 

Så här kan det gå till:

15 januari 
Fullständig ansökan för direktbyte och Transportavtal lämnas in och Alebyggens handläggare kan börja sitt bedömningsarbete efter de kriterier som krävs för att få byta lägenhet. Alla uthyrningsärenden sker i turordning. Alebyggen har målet att handläggningen ska vara klar inom tre månader.

cirka 15 mars – 15 april
Ansökan godkänns av Alebyggens handläggare och hyresgästerna skriver kontrakt på Alebyggens kontor på Ale torg och kan flytta in kommande månadsskifte.