Fixartjänst

Fixartjänst

Fixartjänst är till för dig som är över 65år och som vill ha hjälp med visa vardagssysslor i hemmet. Fixartjänst är gratis och tillhandahålls helt och hållet av Ale Kommun och personen som kommer är anställd av Arbetsmarknadsenheten inom Kommunen. 

Syftet med tjänsten är att förebygga eventuella fall- och/eller halkolyckor. 

Tjänsten är kostnadsfri men eventuella kostnader för material ingår inte i tjänsten utan måste hanteras av dig som hyresgäst. 

För ytterligare information kontaktar du Kontaktcenter på Ale Kommun 0303-330000 eller läs mer här.