Huset och gården

Huset och gården 

Runt omkring där du bor hittar du lite av varje. Vi har försökt berätta här om allt från avfall till vinterväghållning och däremellan att du kan återvinna förpackningar i miljöhusen. 

Avfall och återvinning På Alebyggen värnar vi om miljön och tycker att det är viktigt att du källsorterar ditt avfall. I ditt miljöhus ser du vilka inlämningsmöjligheter som finns och hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen eller på sopor.nu, kan du läsa mer om förpackningsåtervinning och hitta din närmaste återvinningsstation. Sådant som inte kan återvinnas här lämnar du på någon av kommunens återvinningsstationer eller på återvinningscentralen Sörmossen i Bohus. Det är till exempel grovsopor. Det vi räknar som grovsopor är skräp som du inte kan sortera på något annat sätt till exempel om något är miljöfarligt eller helt enkelt för stort för att få plats i en soppåse, cyklar, möbler, byggmaterial, elektronik eller vitvaror. 

För att komma in på Sörmossen behöver du ett återvinningskort. Kortet ger dig som bor i lägenhet 10 fria besök per år. Ansök om  kort till Sörmossen här . I våra grovsoprum är det lämpligt att lämna mindre grovsopor. Det kan vara till exempel en färgburk, ett lysrör, en brödrost eller en gardinstång. Läs mer om avfall och återvinning här. 

Bilar Gårdar och promenadvägar i bostadsområdet är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflytt då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker. Lokala bestämmelser framgår av skyltar i området. Kontroller görs av parkeringsbolag. Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar. 

Förråd Till de flesta lägenheter tillhör det ett förråd. I samband med att man flyttar in bör man sätta dit ett hänglås även om man inte ställer in saker där på en gång. 
Du får inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen i förrådet.   

Garage Sök garage på vår hemsida eller kontakta vår uthyrare på info@alebyggen.se eller 0303-330800 om du vill hyra p-plats. Garaget är bilens plats och får inte användas som förråd till lägenheten.  

Hyresgästlokaler 
Är du hyresgäst hos Alebyggen har du möjlighet att låna en hyresgästlokal för speciella tillfällen. I de flesta fall gäller att hyresgäst endast har rätt att nyttja lokal i det bostadsområdet man bor i. För vidare information hänvisas till respektive område. Nedan finner du kontaktpersoner till respektive lokal. 

Bohus 

Ann-Sofie Tefke      

0739-768267     

Nödinge 

Iris Sundberg 

0704-661169tisons och tors kl 16-19       

Södra Nol 

Erki Heino 

0303-741168, 0703-174168 

Älvängen 

Ove Andreasson 

0303-746992 

Skepplanda 

Pia Bengtsson 

0704-522488  

Matning av fåglar Det är förbjudet att mata fåglar och andra vilda djur eftersom råttor och möss gärna dras till den mat som läggs ut.  

Parkeringsbevakning  Det är Securitas som har hand om parkeringsbevakning på Alebyggens fastigheter.  
Hyresgästerna kan vid behov ringa Securitas på telefonnummer 010-4701010. 
 
Var noga med att parkera rätt så slipper du betala böter. Observera att fordonet måste vara påställt för att få stå på parkeringsplatsen. Alla typer av parkeringsplats är endast avsedda för personbil. Parkeringsplatsen får inte användas som uppställningsplats för husbil, husvagn eller andra släpfordon.  
 
P-tillstånd P-tillståndet skall ligga i bilen väl synligt utifrån. Om du förlorar ditt p-tillstånd så kontaktar du oss, då får du ett nytt för 500 kr. Om parkeringskortet ej blir återlämnat efter avflytt blir du skyldig att ersätta Alebyggen med 500 kr.  
 
Snöröjning Det är viktigt för oss på Alebyggen att hyresgäster påverkas så lite som möjligt av vinterns snö och is. Därför har snöröjning och sandning hög prioritet vintertid. När det kommer mycket snö på kort tid måste vi fokusera på framkomligheten på de viktigaste platserna först. De områden som prioriteras högst är serviceboenden, brandgator, in- och utfartsvägar till bilparkeringar, gårdar och entrér, källartrappor samt gångvägar. När vi är klara med dessa nyckelplatser fortsätter vi med finputsningm till exempel att få ordentlig bredd på gångvägar.  
 
Tänk på att du som hyresgäst själv ansvarar för din hyrda p-plats. Besöksparkering kan vi kraftigt snöfall användas som snöupplag under kortare tid, då det inte finns någon annan plats för detta. Upplagen rensas dock på snö så fort så möjligt. Det är viktigt att kabeln till motorvärmaren tas ut ur uttaget då bilen lämnar platsen, eftersom det finns risk att människor eller djur kommer åt den strömförande kabeln. 
 
Förbered dig för vintern 
Köp en snöskyffel nu, snöskyfflar har en tendens att ta slut. Ha också en liten hink i backluckan och ta gärna grus och sand från våra sandlådor som finns placerade i bostadsområdet. Du som hyresgäst ansvarar nämligen själv för att skotta kring din entré, uteplats och på den parkeringsplats din bil står.