Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer 

På den här sidan förklarar vi skillnaden mellan lägenhetsnummer samt Hyres-ID.  
Hyres-ID Är bostadens beteckning hos Alebyggen. Det är ett nummer som finns anslaget på lägenhetsdörren i trapphuset. I kombination med områdesnummer används det av oss på Alebyggen och i vår kommunikation med till exempel tjänsteleverantörer för bredband och telefoni. 
 

Lägenhetsnummer Det är bostadens identitet hos skatteverket. Det är det fyrsiffriga numret du skall använda när du gör en flyttanmälan. Det finns på ditt kontrakt och är även anslaget i trapphuset på listan över boende.  

Så här räknar du fram ditt lägenhetsnummer: 
Lägenhetsnumret består av 4 siffror, där de 2 första anger våningsplan och de två sista bostadens läge på våningsplanet. Våningsplan numreras med utgångspunkt från det våningsplan som är entréplan. Entréplanet sätts till 10. Våningar ovanför entréplan numreras uppåt med 11, 12 och så vidare. 

Numrering av lägenheterna inom varje våningsplan börjar med 01 för den bostad som ligger till vänster om trappan när man kommer till våningsplanet nerifrån. Numrering fortsätter sedan medsols.