TV, bredband och telefoni

TV, bredband och telefoni 

Alla lägenheter hos Alebyggen är anslutna till fibernät som administreras av antingen Itux Göteborg eller av Quadracom. Du kan beställa bredband, TV och telefoni hos någon av de företag som levererar tjänster i nätet. 

Ett digitalt basutbud för TV ingår i hyran, så kallad kabel-TV. Ingen installation behövs. . 

För er som bor på Skogsråets väg i Älvängen så är ni anslutna till Qmarket istället för Itux.   

Hur beställer jag tjänster? 
Beställ bredband, TV och telefoni hos en tjänsteleverantör. I kabeltv-nätet är Com Hem tjänsteleverantör medan det i fibernätet finns flera tjänsteleverantörer. För tjänster i fibernätet öppnar du din webbläsare och går in på Itux portal. Behöver du hjälp hittar du det på Itux supportsida. 

För Skogsråets väg i Älvängen beställer man via Qmarket.  

Telefon 
I nybyggda hus, (från 2005 och framåt finns ingen vanlig telefonledning indragen. Det här gäller till exempel adresserna:

- Klockarevägen 18-20 i Nödinge
- Klockarevägen 32A-46D i Nödinge
- Norra Klöverstigen 20 i Nödinge
- Norra Klöverstigen 8B, 20 och 24 i Nödinge
- Eklidsvägen och Ekstigen i Alafors
- Folketshusvägen 14A och 14B i Nol
- Skogsråets väg i Älvängen 
- Kooperativa föreningen Bankhuset i Älvängen

Du som bor här beställer telefoni hos någon av de tjänsteleverantörer som finns på Itux portal.