ALEBYGGEN

Överenskommelse klar om 2024 års hyra

Efter förhandlingar har överenskommelse tecknats med Hyresgästföreningen om 2024 års hyra.

Hyran höjs från den 1 januari 2024 med i snitt 5,3%, men nivåerna skiljer sig åt i olika områden. Du hittar
vilken höjning som gäller i ditt område i tabellen nedan.

Eftersom höjningen gäller från 1 januari så kommer du på hyresavierna för april, maj och juni att få höjningen för januari, februari respektive mars.

Hyresjusteringen för i år, likväl som förra året, är högre än den varit på många år. Anledningen till detta är att kostnadsökningarna varit mycket påtagliga vilket vi behöver hantera på ett rimligt sätt. Inflationen har flyttat kostnadsläget för allt från reparationer och underhåll till taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de snabba räntehöjningarna som gjort störst skillnad.

Vi vet att det är tuffa tider även i hushållsekonomin och vi gör vårt yttersta för att hantera detta på ett så
balanserat sätt som möjligt. För den som äger sitt boende har räntekostnadsökningarna för många slagit
igenom omedelbart, medan vi har möjlighet att hantera omställningen stegvis. Samtidigt har vi en
skyldighet att leverera en bra bostad med allt som det innefattar.

Vi ser nu fram emot ett 2024 med mindre turbulens i världsekonomin.
Alebyggen

Hyreshöjning i respektive områden

Snitthöjningen är 5,3% men olika bostadsområden får olika nivåhöjningar. Anledningen till att det är olika nivåer beror på att vi värderar hyresnivån i varje bostadsområde i relation till respektive bostadsområdes
standard och boendekvalitéer.

Hyrorna är satta vid olika tidpunkter och har utvecklats olika över tid. I de flesta områden ingår värme, vatten, sophämtning i hyran. I andra betalar man detta separat som hyresgäst. Allt detta beaktas när vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommer överens om höjningen för varje respektive område

Bohus  
Källarliden 5,30%
Byvägen 5,30%
Nödinge  
Klockarevägen 18-20 5,30%
Klockarevägen 32-46 5,30%
Södra Klöverstigen 5,30%
Norra Klöverstigen 5,30%
Norra Klöverstigen 8b, 22-24 4,00%
Norra Klöverstigen 20 4,00%
Södra Trolleviksvägen 5,75%
Gästgivarevägen 5,75%
Nol  
Folketshusvägen 4-8 5,30%
Folketshusvägen 10-12 5,30%
Folketshusvägen 14 A och 14B 5,30%
Mossvägen 1 5,30%
Mossvägen 3-13 5,30%
Trast och Spravvägen 5,30%
Trollbärsvägen 5,75%
Vildrosvägen 5,75%
Hallonvägen 5,75%
Krokängsvägen 5,75%
Gallåsvägen 5,75%
Änggårdsvägen 5,75%
Alafors  
Lövåsvägen 5,75%
Sjövallavägen 5,75%
Eklidsvägen 5,30%
Ekstigen 4,00%
Älvängen  
Skogsråets väg 5,30%
Ivar Arosenius väg/Göteborgsvägen 5,30%
Helgesvägen/Göteborgsvägen 5,30%
Trädgårdsvägen 5,75%
Carlmarksväg 5,75%
Änggatan 4,00%
Skepplanda  
Åkersliden 5,75%
Odalvägen gamla 5,75%
Odalvägen nya 5,75%
Alehemsvägen 5,75%
Kyrkbacken 5,75%
Arnes väg 2, 6-10, 14 4,00%
Arnes väg  5,75%
Gustavs väg 5,75%
Alvhem  
Kungsväg och Alfsväg 5,75%
Stinsvägen 5,75%
   
Övrig boenden  
Gästgivarevägen 11 5,30%
Trastvägen 1 Nol 5,30%
Göteborgsvägen/Tingsvägen 5,30%
   
 Kommunens fastigheter  
Göteborgsvägen 87-89 5,30%
Göteborgsvägen 80A+B 5,30%
Göteborgsvägen 82 5,30%
Göteborgsvägen 84 5,30%
Göteborgsvägen 64 5,30%
Sparvvägen 2 5,30%
Göteborgsvägen 71 5,30%