ALEBYGGEN

Hyreshöjning i respektive områden

Snitthöjningen är 5,3% men olika bostadsområden får olika nivåhöjningar. Anledningen till att det är olika nivåer beror på att vi värderar hyresnivån i varje bostadsområde i relation till respektive bostadsområdes
standard och boendekvalitéer.

Hyrorna är satta vid olika tidpunkter och har utvecklats olika över tid. I de flesta områden ingår värme, vatten, sophämtning i hyran. I andra betalar man detta separat som hyresgäst. Allt detta beaktas när vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommer överens om höjningen för varje respektive område

Bohus  
Källarliden 5,30%
Byvägen 5,30%
Nödinge  
Klockarevägen 18-20 5,30%
Klockarevägen 32-46 5,30%
Södra Klöverstigen 5,30%
Norra Klöverstigen 5,30%
Norra Klöverstigen 8b, 22-24 4,00%
Norra Klöverstigen 20 4,00%
Södra Trolleviksvägen 5,75%
Gästgivarevägen 5,75%
Nol  
Folketshusvägen 4-8 5,30%
Folketshusvägen 10-12 5,30%
Folketshusvägen 14 A och 14B 5,30%
Mossvägen 1 5,30%
Mossvägen 3-13 5,30%
Trast och Spravvägen 5,30%
Trollbärsvägen 5,75%
Vildrosvägen 5,75%
Hallonvägen 5,75%
Krokängsvägen 5,75%
Gallåsvägen 5,75%
Änggårdsvägen 5,75%
Alafors  
Lövåsvägen 5,75%
Sjövallavägen 5,75%
Eklidsvägen 5,30%
Ekstigen 4,00%
Älvängen  
Skogsråets väg 5,30%
Ivar Arosenius väg/Göteborgsvägen 5,30%
Helgesvägen/Göteborgsvägen 5,30%
Trädgårdsvägen 5,75%
Carlmarksväg 5,75%
Änggatan 4,00%
Skepplanda  
Åkersliden 5,75%
Odalvägen gamla 5,75%
Odalvägen nya 5,75%
Alehemsvägen 5,75%
Kyrkbacken 5,75%
Arnes väg 2, 6-10, 14 4,00%
Arnes väg  5,75%
Gustavs väg 5,75%
Alvhem  
Kungsväg och Alfsväg 5,75%
Stinsvägen 5,75%
   
Övrig boenden  
Gästgivarevägen 11 5,30%
Trastvägen 1 Nol 5,30%
Göteborgsvägen/Tingsvägen 5,30%
   
 Kommunens fastigheter  
Göteborgsvägen 87-89 5,30%
Göteborgsvägen 80A+B 5,30%
Göteborgsvägen 82 5,30%
Göteborgsvägen 84 5,30%
Göteborgsvägen 64 5,30%
Sparvvägen 2 5,30%
Göteborgsvägen 71 5,30%