Alebyggen

Har du fyllt 16år? Då kan du nu ställa dig i vår bostadskö.

Från och med den 1/7 ändrar vi vår uthyrningspolicy och ger dig som fyllt 16år möjlighet att ställa dig i vår bostadskö.

Har du fyllt 16år? Då kan du nu ställa dig i vår bostadskö.

Drömmer du om en egen lägenhet efter skolan? En första lägenhet kräver en hel del, du måste ha fyllt 18år, fast jobb, inga namärkningar osv. Sedan så måste man ha tillräckligt med poäng för att kunna få erbjudande om en lägenhet.

Med ett poäng om dagen kan det ta ganska lång tid innan man har tillräckligt med poäng för ligga bra till i kön.Vi vill förenkla för de unga att få sin första lägenhet, vi sänker åldersgränsen för att ställa sig i vår bostadskö från 18år till 16år.

I övrigt gäller samma villkor som innan men vi ger våra ungdomar en större chans att kunna flytta hemifrån efter skolan.

Så är du 16 år, passa på att ställa dig i vår bostadskö!

Ha en glad och trevlig sommar
Alebyggen


Show more