Att tänka på gällande Coronaviruset

Bedömningen är att risken för spridning av coronaviruset är fortfarande mycket hög i Sverige och i vårt område. Vaccineringenhar kommit igång men fortfarande är riktlinjerna klara, håll avstånd, tvätta händer osv.

Att tänka på gällande Coronaviruset

Vi ser det av yttersta vikt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning. 

  • Tvätta dina händer noga och ofta! 
  • Nys och hosta i ditt armveck, inte rakt ut eller i handen
  • Stanna hemma och inne om du har förkylningssymptom
  • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas
  • Tänk på de äldre som är extra känsliga, undvik besök på äldreboenden
  • Håll dig uppdaterad med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen: www.1177.se

Inför planerade hembesök till dig som hyresgäst kommer våra medarbetare vara noga med att avboka mötet om du som hyresgäst inte är frisk. Är ärendet ej av akut art kommer vi vid ett senare tillfälle. 

Vi vill gärna att du som hyresgäst tänker på samma sätt som vi och genom detta sätt är vi lite extra omtänksamma om varandra. Ingen av oss vill bli drabbade av Coronaviruset.

Alebyggen


Show more