ALEBYGGEN

Fasadmålning Etapp 3 - Änggården

Målning av fasaden i ert område

Vi har tidigare informerat om att det är dags att måla i ditt område. Vi håller just nu på att sätta tidplanen för hela etappen.

Fasadmålning Etapp 3 - Änggården

Första steget är att bygga ställning, efter det kommer fasaden att tvättas. Nästa steg är att snickaren kommer för att byta eventuell skadad panel. Först när panelarbetet är klart påbörjas måleriarbetet. Då kommer det totalt att vara tre målningsentreprenörer i området och arbeten kommer att pågå på flera olika ställen samtidigt.

För att entreprenaden skall flyta på, krävs att entreprenören har fritt arbetsområde.
Därför vill vi påminna om följande:
Alla tillbyggnader, skärmtak, verktygsförråd, skärmväggar mm, som du som hyresgäst byggt
alternativt som du har övertagit från tidigare hyresgäst, skall demonteras av dig som hyresgäst innan entreprenaden startar. Utemöbler, krukor mm behöver också flyttas från fasad inför arbetets start. Det skall vara klart den 17 maj då vi gör syn i området.

Det är inte tillåtet att uppföra egna byggnadstillbehör, skärmtak mm i området. Det mesta
är dessutom bygglovspliktigt, särskilt i den omfattning som för närvarande förekommer.

Måndagen den 20 maj börjar arbetet.

Vi behöver underhålla och måla all fasad för att ta hand om husen.
Vi är tacksamma för er förståelse och ert samarbete i att lösa detta.

För frågor vänligen kontakta
Teknisk förvaltare på Alebyggen
Jörgen Wessberg
Mail: jorgen.wessberg@alebyggen.se


Show more