Alebyggen

Avgrävd fiber i Älvängen

Avgrävd fiberkabel mellan Bankbacken 3 och Göteborgsvägen 91

Avgrävd fiber i Älvängen

Vid ett arbete grävdes fiberkabeln till Göteborgsvägen 91A och 91B av. Eventuellt kan vissa delar av Bankbacken 3 också beröras av avbrottet.

Avbrottet gäller internetförbindelsen till dessa fastigheter och ska inte påverka TV-sändning via antennkabeln.

Arbetet med att laga kabeln ärpåbörjat uinder onsdagen den 21/9, brottet på kabeln var lit svårare att laga än befarat. Kommer pågå under torsdag 22/9 och och fredag 23/9 också, vi hoppas att det är klart innan helgen.


Show more