ALEBYGGEN

Grävning i ert område - Gästgivarevägen i Nödinge

Vi kommer påbörja arbetet med grävningen under vecka 18
och vi planerar att det ska vara klart senast under Augusti.

Grävning i ert område - Gästgivarevägen i Nödinge

Vi kommer samtidigt att fortsätta vårt påbörjade arbete med belysningen vid gångvägarna i området. Både gräsmattor och asfaltsgångar kommer givetvis att återställas efter färdigt grävarbete.

Det kommer under dagtid förekomma ett visst ljud från maskiner och personal. Vi vill att ni respekterar avspärrningarna och undviker att gå för nära maskinerna. Vi vill också att ni håller uppsikt på era barn så de inte går för nära de stora maskinerna.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,
Alebyggen


Show more