Alebyggen

Hyreshöjning för 2021 är klar

Nu är överenskommelsen klar mellan Alebyggen och Hyresgästföreningen gällande hyreshöjning för 2021

Hyreshöjning för 2021 är klar

Överenskommelse har tecknats med Hyresgästföreningen region västra Sverige om höjning av hyran med i snitt 1,5% from 1 april. Hyrorna höjs pga. ökade kostnader för taxor, drift och underhåll. Höjningen för april, maj, juni fördelas på hyresavierna för juli, augusti, september. Beroende på vilken fastighet du bor i så varierar höjningen enligt nedan.

Alebyggens fastigheter

2200 Källarliden 1,90%
2500 Byvägen 1,50%
3010 Klockarevägen 1,90%
3200 Södra Klöverstigen 1,50%
3300 Norra Klöverstigen 1,50%
3302 Norra Klöverstigen 8b, 22-24 0,50%
3302 Norra Klöverstigen 20 0,00%
3826 Södra Trolleviksvägen 1,50%
3900 Gästgivarevägen 1,90%
4200 Folketshusvägen 1,50%
4300 Mossvägen 1,50%
4500 Trast- och Saparvvägen 1,50%
4600 Trollbärsvägen 1,90%
4700 Vildrosvägen 1,90%
4800 Hallonvägen 1,90%
4900 Krokängsvägen 1,90%
4910 Gallåsvägen 1,90%
4920 Änggårdsvägen 1,90%
5100 Lövåsvägen 1,90%
5200 Sjövallavägen 1,90%
5400 Eklidsvägen 1,50%
5500 Ekstigen 0,00%
6110 Skogsråets väg 1,50%
6400 Ivar Arosenius väg 1,50%
6500 Helgesvägen 1,50%
6600 Trädgårdsvägen 1,50%
6700 Carlmarksväg 1,50%
7100 Åkersliden 1,50%
7300 Alehemsvägen 1,50%
7400 Kyrkbacken 1,50%
7410 Arnes väg 2, 6-10, 14 0,00%
7500 Arnes väg 1,50%
7700 Gustavs väg 1,50%
8100 Kungs- och Alfs väg 1,50%
8200 Stinsvägen 1,50%


Särskilda boenden

3010 Klockarevägen 0,50%
3200 Södra Klöverstigen 38 0,50%
6400 Göteborgsvägen 109 0,50%
7208 Odalvägen gamla 0,50%
7808 Odalvägen Nya 0,50%


Övriga boenden

3910 Lillbacka 1,50%
4510 Trastvägen 1 Nol 1,50%
6200 Göteborgsvägen/Tingsvägen 1,50%


Ale kommuns fastigheter

9601 Göteborgsvägen 87-89 1,50%
9602 Göteborgsvägen 80A + B 1,50%
9604 Göteborgsvägen 82 1,50%
9606 Göteborgsvägen 84 1,50%
9603 Göteborgsvägen 64 1,50%
9401 Sparvvägen 2 1,50%
9608 Göteborgsvägen 71 1,50%

Show more