ALEBYGGEN

Överenskommelse klar om 2024 års hyra

Efter förhandlingar har överenskommelse tecknats med Hyresgästföreningen om 2024 års hyra.

Hyran höjs från den 1 januari 2024 med i snitt 5,3%, men nivåerna skiljer sig åt i olika områden. Du hittar vilken höjning som gäller i ditt område i tabellen nedan.

Överenskommelse klar om 2024 års hyra

Eftersom höjningen gäller från 1 januari så kommer du på hyresavierna för april, maj och juni att få höjningen för januari, februari respektive mars.

Hyresjusteringen för i år, likväl som förra året, är högre än den varit på många år. Anledningen till detta är att kostnadsökningarna varit mycket påtagliga vilket vi behöver hantera på ett rimligt sätt. Inflationen har flyttat kostnadsläget för allt från reparationer och underhåll till taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de snabba räntehöjningarna som gjort störst skillnad.

Vi vet att det är tuffa tider även i hushållsekonomin och vi gör vårt yttersta för att hantera detta på ett så balanserat sätt som möjligt. För den som äger sitt boende har räntekostnadsökningarna för många slagit igenom omedelbart, medan vi har möjlighet att hantera omställningen stegvis. Samtidigt har vi en skyldighet att leverera en bra bostad med allt som det innefattar.

Vi ser nu fram emot ett 2024 med mindre turbulens i världsekonomin.
Alebyggen

Hyreshöjning i respektive områden!


Show more