Alebyggen

Hyrorna klara för 2023

Förhandlingarna om hyrorna för 2023 är klara.

Hyrorna klara för 2023

Efter att hyresförhandlingen mellan Alebyggen och Hyresgästföreningen strandade i december har Hyresmarknadskommittén fattat beslut om hyresjustering för 2023. Från och med den 1 februari höjs samtliga bostadshyror med 4,98%. Höjningen för februari kommer på din hyresavi för april och höjningen för mars på din hyresavi för maj.

Garage och carports höjs med 25 kr/mån från och med 1 juli.

Årets hyresjustering är högre än på många år och har sin bakgrund i den kraftiga kostnadsutveckling som skett under senare tid med höjda räntor, ökade drift- och underhållskostnader samt påtagligt höjda tariffer för el, vatten- och avfallstaxor. Kostnadsökningarna drabbar Alebyggen brett och hyreshöjningen täcker en del, men långt från hela denna förändring. Främst är det ett snabbt förändrat ränteläge som påverkar bolagets finansieringskostnader. Det har dock i hyresförhandlingen varit viktigt att hitta en hyresjustering som på ett balanserat sätt hanterar den förändrade kostnadsbilden.

Vi har fått frågor gällande elstödet till hushåll. Följande gäller: Du som har ett eget abonnemang får elstöd från staten som kompensation för höga priser under 2022. För hyresgäster som betalar sin hushållsel via hyresavin så utgår inget elstöd till enskild, då elpriset till hyresgäst under 2022 varit oförändrat. De ökade elkostnaderna har med andra ord under året drabbat bolaget. För 2023 har elpriset justerats upp, vilket informerades om i Hemlängtan nummer 4 2022. Nedan finns informationen om vilka nya tariffer som gäller.

För dig som har elen via hyresavin är detta fortsatt ett mycket bra pris jämfört med att ha ett eget abonnemang. 

Från Hemlängtan nummer 4 2022:
Från och med 1 januari 2023 höjs priserna för hyresgäster som har individuell mätning och debitering (IMD) och där kostnaden för hyresgästens egen förbrukning av el, kall- och/eller varmvatten finns med på hyresavin från Alebyggen.

Priset har inte justerats på flera år men höjs till årsskiftet utifrån Alebyggens självkostnad.

  • El höjs från 1,479 kr/kwh till 2,06 kr/kwh. För en lägenhet som förbrukar 2   500 kwh per år innebär det nya priset 469 kr/ mån i totalkostnad, inklusive 40 kr/mån i fast avgift.
  • Kallvatten höjs från 27,6 kr/kbm till 31,75 kr/kbm.
  • Varmvatten höjs från 78,55 kr/ kbm till 82,79 kr/kbm.

(kwh = kilowattimme och kbm = kubikmeter)


Show more