ALEBYGGEN

Trasig cirkulationspump i Änggården byts på tisdag 27/2

På grund av en trasig cirkulationspump är delar av Änggården utan värme. Pumpen kommer bytas på tisdag den 27/2.

Trasig cirkulationspump i Änggården byts på tisdag 27/2

På grund av en trasig cirkulationspump så finns det ingen värme i Änggården. Avbrottet berör i första hand Krokängsvägen 58-198. 

Ny cirkulationspump kommer att installeras på tisdag den 27/2. arbetet kommer ske någon gång under dagen.

Alebyggen


Show more