Alebyggen

Alebyggen i samarbete med Ale kommun och Lokalpolisen anordnar en trygghetsvandring i Nödinge

 Trygghetskväll med trygghetsvandringar i centrala Nödinge den 31 mars 2022

Alebyggen i samarbete med Ale kommun och Lokalpolisen anordnar en trygghetsvandring i Nödinge

Ale kommun och lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samarbete kallat Trygg i Ale. Arbetet samordnas inom ramen för det lokala samarbetsforumet - Lokalt Brottsförebyggande Råd (lokalt BRÅ) Trygg-I-Ale.

Målet med BRÅ-samarbetet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun. Inom ramen för samarbetet tar man bland annat tillsammans veckovisa lägesbilder samt en åtgärdsplan och formulerar ett medborgarlöfte, allt i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället.

Inom ramen för lokal trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan (lokalt BRÅ Trygg-I-Ale) fokuserar vi under denna kväll på tryggheten i centrala Nödinge, som delats in i 5 områden/zoner under kvällen (se karta).

Därför bjuder vi från lokalt BRÅ nu in våra kollegor och invånare att tillsammans med polis, kommun och andra BRÅ-aktörer delta i trygghetsvandringar och trygghetskvällen. För att så många som möjligt ska kunna komma har vi också tagit fram nedanstående tidsschema och upplägg för kvällen med tider, kontaktpersoner och områden som ingår i årets trygghetskväll/trygghetsvandringar.

När och var?
Torsdagen den 31 mars kl. 17:00 till ca 21:00 i centrala Nödinge med samling och avslutning utanför kommunhuset i Nödinge.


Show more