Alebyggen

Ekonomi

Fakturahantering
På Alebyggen är vi mycket angelägna om att betala våra leverantörer i tid och tillsammans med er vill vi därför säkra lösningar som gör att ni får betalning på förfallodagen.

För att säkra upp vår hantering av fakturor till Alebyggen har vi en önskan att ni skickar elektroniska fakturor till oss. Vi har då större möjlighet att säkerställa att vi erhåller fakturor från er och att dessa då blir betalda i tid. Förutom att en digital hantering ger en säkrare leverans med högre kvalitet blir den även mer miljömässig och mer ekonomisk för alla parter.

Ni som redan skickar elektroniska fakturor till oss behöver inget göra utan kan fortsätta samarbetet på samma sätt som idag.