Alebyggen

E-faktura

Information om e-fakturor

 Via VAN

AB Alebyggen tar emot Svefaktura version 1
VAN-operatör:  OpusCapita
Mottagaradress/elektronisk adress är vårt organisationsnummer: 5560930504

Referenskrav
Fakturor till AB Alebyggen skall alltid märkas med två referenser, ordernummer och användarnamn (på Alebyggen beställare). Dessa anges i separata fält och inget annat får skrivas i dessa fält. Saknas ordernummer ska användarnamn anges i båda fälten.

För frågor angående ordernummer eller användarnamn, vänligen kontakta beställaren.

Format på referens:
Användarnamn –   4 bokstäver, exempel ABCD
Ordernummer –   2 siffror + 2 bokstäver + bindestreck + 6 siffror (utan mellanrum),
exempel 12AB-123456

Referenserna placeras i XML-taggen enligt:

Referens 1: Användarnamn
<RequisitionsistDocumentReference>
<cac:ID>ABCD</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Referens 2: Ordernummer
<RequisitionsistDocumentReference>
<cac:ID>12AB-123456</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Frågor rörande e-fakturor: info@alebyggen.se