Alebyggen

Fakturor till AB Alebyggen

Information angående elektronisk fakturahantering

Vi ändrar våra rutiner gällande leverantörsfakturor per 3 juni 2024. Alla fakturor efter detta datum ska skickas

I första hand via EDI enligt följande:

AB Alebyggen
556093-0504
GLN: 7340109105507

VAN-Operatör Tieto Sverige

PEPPOL: 0007:5560930504

I andra hand via e-post till adressen:

fe246@alebyggen.se

Fakturan ska skickas i PDF-format med en PDF per faktura och mail. Bilagor som t ex underlag eller arbetsorder skall vara infogade i samma PDF-fil som fakturan och med fakturan först i filen. Varje PDF-fil måste ha ett unikt namn. Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller är i felaktigt format kommer att returneras.

Denna mail tar endast emot fakturor, inte påminnelser eller övrig information, och hanteras helt automatiskt. Vi läser alltså inte mailen så inga meddelanden kan lämnas här.

Självklart tar vi fortfarande emot pappersfakturor till Box 104, 449 22 Nödinge. Vårt mål är att få en säkrare process med våra leverantörsfakturor samt bidra till en bättre miljö.

Oavsett vilket alternativ ni väljer, så ska varje faktura vara märkt med aktuell referens/beställare, samt i förekommande fall även med vårt ordernummer.

Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas till er för rättelse.

Vid frågor kontakta oss via mail info@alebyggen.se.