Alebyggen

Fakturor till Skå-dal 31:3 AB

För fakturor till Skå-dal 31:3 AB så är det föäljande som gäller:

 

Information om e-fakturor
Via VAN
AB Alebyggen tar emot Svefaktura version 1
VAN-operatör:  OpusCapita
Mottagaradress/elektronisk adress är vårt organisationsnummer: 5566774997

Referenskrav
Fakturor till Skå-dal 31:3 AB skall alltid märkas med två referenser, ordernummer och användarnamn (på Skå-dal 31:3 AB beställare). Dessa anges i separata fält och inget annat får skrivas i dessa fält. Saknas ordernummer ska användarnamn anges i båda fälten.

För frågor angående ordernummer eller användarnamn, vänligen kontakta beställaren.

Format på referens:
Användarnamn –   4 bokstäver, exempel ABCD
Ordernummer  –   2 siffror + 2 bokstäver + bindestreck + 6 siffror (utan mellanrum),
exempel 12AB-123456

Referenserna placeras i XML-taggen enligt:

Referens 1: Användarnamn
<RequisitionsistDocumentReference>
<cac:ID>ABCD</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Referens 2: Ordernummer
<RequisitionsistDocumentReference>
<cac:ID>12AB-123456</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

 

Övriga fakturor
Om leverantören inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura kan fakturan bifogas i mail till adressen: FE328@alebyggen.se

Krav

  • Filformatet måste vara PDF
  • Faktura och bilaga måste ligga i samma dokument (fil)
  • Endast en faktura per fil
  • Max 10st filer kan bifogas i samma mail. Mailet får dock inte överstiga 10mb totalt
  • Referens – enligt samma referenskrav som e-faktura ovan

 

Ni som endast kan skicka pappersfakturor skickar till adressen:

Skå-dal 31:3 AB
c/o AB Alebyggen
Box 104
44922 Nödinge

 

Frågor rörande fakturor mailas till: info@alebyggen.se