Alebyggens

Fastighetsavdelning

Fastighetschef
Daniel Shamoun
Telefon: 0303-330813 
Skicka ett mail till mig

Fastighetsutvecklare
Javad Taeyfi
Telefon: 0303-330810 
Skicka ett mail till mig

Teknisk Förvaltare
Jörgen Wessberg
Telefon: 0303-330848 
Skicka ett mail till mig

Drifttekniker
Magnus Karlsson
Telefon: 0303-330828 
Skicka ett mail till mig