Alebyggens

Fastighetsavdelning

Fastighetschef
Javad Taeyfi
Telefon: 0303-330810 
Skicka ett mail till mig

Underhållsansvarig
Christer Veglo
Telefon:0303-330841
Skicka ett mail till mig

Fastighetsingenjör
Fredrik Olsson
Telefon: 0303-330832 
Skicka ett mail till mig

Drifttekniker
Magnus Karlsson
Telefon: 0303-330828 
Skicka ett mail till mig

Projektledare
Alma Delic
Telefon: 0303-330887
Skicka ett mail till mig