Områden

Charlotta Nordgren

Ansvarar för områden:

Göteborgsvägen 74,  Älvängen
Tingsvägen 2 Älvängen
Trädgårdsvägen Älvängen
Änggatan 8-16 Älvängen
Malmersväg 3 Älvängen
Carlmarksväg 6-68,  Älvängen
Företagsbyn Älvängen 
Göteborgsvägen 64,80,82,84,86,87-89 (Industriområde) Älvängen