Områden

Christer Stensson

Ansvarar för områden:

Åkersliden Skepplanda
Odalvägen 52-74 Skepplanda
Alehemsvägen Skepplanda
Kyrkbacken Skepplanda
Arnes väg Skepplanda
Arnes väg 2-14 (Prästgården)  
Gustavs väg Skepplanda
Odalvägen 4-50 Skepplanda
Albotorget Skepplanda
Kungsvägen, Alfsväg Alvhem
Stinsvägen Alvhem