Områden

Mattias Stenson

Ansvarar för områden:

Skogsråetsväg
Göteborgsvägen 91-93(Bankbacken)
Göteborgsvägen 109-183 
Ivar Arosenius väg 5-56
Göteborgsv 185-245, Helgesv 5-93