Områden

Jonas Rhodén

Ansvarar för områden:

Byvägen Bohus
Gästgivarevägen Nödinge
Klockarevägen 32-46 Nödinge
Klockarevägen 18-20 Nödinge