Områden

Jussi Mattila

Ansvarar för områden:

Parkeringsområde C, D, E Nödinge
Södra Klöverstigen 33-39, 65-89 Nödinge
Norra Klöverstigen 1 INNE Nödinge
Norra Klöverstigen 20 Nödinge
Rödjans väg/Lärlingsgymnasiet Nödinge