Alebyggen

Ett engagerat bostadsföretag som skapar hemlängtan

Alebyggen är alebornas allmännyttiga bostadsföretag och ägs till 100 procent av Ale kommun. Totalt äger och förvaltar Alebyggen cirka 2 100 lägenheter i kommunen. Vi har bostäder i nästan alla tätorter, från Bohus i söder till Alvhem i norr.

Ett varierat utbud av bostäder
Vad letar du efter för typ av bostad - villa med egen trädgård, radhuslägenhet med uteplats, lägenhet i flerfamiljshus med bekvämt avstånd till butiker och service eller terasshus med utsikt över Göta älv? Alebyggens utbud av bostäder ska vara varierat och hålla hög kvalitet. Oavsett hur du vill bo finns möjligheterna hos Alebyggen. Vi satsar på att utveckla hyresrätten.

Vår affärsidé
Alebyggen ska erbjuda ett attraktivt bostadsalternativ anpassat
till varje livssituation för dagens och morgondagens hyresgäster.

Vi skapar hemlängtan
När vi tänker bostadsförvaltning så tänker vi; skapar det hemlängtan! Vi vill att de insatser som vi gör hela tiden skall få dig som hyresgäst att längta hem. Borta är ofta bra, men det är hemma som vi lever våra liv tillsammans med nära och kära och i förlängningen i våra kvarter tillsammans med våra grannar.

Styrande kännetecken
Alebyggen skall kännetecknas av ett engagerat bostadsföretag som skapar hemlängtan.

 Vad vi jobbar för…
Att jobba för en hög nöjdhet med boendet bland våra hyresgäster är och kommer alltid vara ett centralt fokus i vår förvaltning. När vi tittar framåt i vår vision så handlar det om en helhet där vi hela tiden flyttar fram positionerna. Vi vill bygga nya bostäder för att möta bostadsbristen samt se till att det befintliga beståndet håller en god underhållsstatus. I våra bostadsområden tycker vi det viktigt att gemensamt med våra hyresgäster bygga det goda bostadsområdet. För att ta hand om vår planet jobbar vi med att begränsa vårt ekologiska fotavtryck, inte minst genom energibesparande åtgärder.

Vår vision
År 2030 är Alebyggen känt för...
...bostadsproduktion och underhåll som möter människors behov,
...social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet,
...en engagerad förvaltning som bryr sig om detaljerna samt
...ett fokuserat miljöarbete.