Alebyggen

Uthyrningspolicy

 • Alebyggens huvuduppgift är att utgöra en bas för kommunens utbud av hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social rangordning. Grundläggande krav avseende ekonomiska förhållanden och bostadssociala beteenden ska dock uppfyllas. Bostadsutbudet ska vara attraktivt och varierat och hyressättningen konkurrenskraftig i ett lokalt och regionalt perspektiv.
 • Hos Alebyggen prioriteras du som är aktivt sökande på vår hemsida. Du måste vara registrerad här och din kötid räknas från när du registrerat dig. Kötiden spelar sedan stor roll i valet av vem som erbjuds bostad.
 • Uthyrningspolicyns syfte är att säkerställa tydlighet i köhantering samt tilldelning av hyreskontrakt.
 • Registrera dig som sökande. För att söka lägenheter hos Alebyggen behöver du registrera sig som sökande i Alebyggens bostadskö vilket du gör på bolagets hemsida. Du kan registrera dig från och med 16 års ålder men för att få teckna lägenhetskontrakt måste du ha fyllt 18 år.
 • Var aktiv för att behålla dina köpoäng. När du är registrerad i vår kö så börjar du att samla köpoäng. Du måste dock vara aktiv och logga in minst vart 6de månad för att din kötid inte ska nollställas. Varje gång du loggar in förlängs din kötid med 6 månader. Det är ditt ansvar att logga in och regeln finns till för att säkerställa att lägenheter går till de som är aktivt sökande. Se även till att med jämna mellanrum gå igenom så att dina personuppgifter är uppdaterade, vilket är viktigt för att vi ska kunna behandla din ansökan när du söker ett ledigt objekt.
 • Sök en bostad eller en p-plats
 • När vi publicerat ett ledigt objekt anmäler du aktivt intresse för just det objekt du är intresserad av via vår hemsida. Det finns två sätt att hålla utkik efter lediga objekt, antingen via hemsidan eller genom att starta en ’Sökprenumeration’ vilket gör att du får e-post när vi publicerat intressanta bostäder för just dig.
 • Om du anmält intresse för ett objekt och kan komma att bli aktuell för kontrakt så får du en förfrågan att tacka ja eller nej till. Du kan tacka nej till maximalt tre erbjudanden under sex månader. Därefter spärras din möjlighet att söka lägenhet under 6 månader. Om du inte svarar räknas även det som ett nej-svar. Därför är det viktigt att lägenheterna du söker passar dina behov. Din kötid berörs inte av att du är spärrad.
 • Om en sökande inte uppfyller kraven spärras den från att kunna göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Kötiden berörs inte av detta. När den sökande kan påvisa att situationen ändrats hävs spärren.
 • För omflyttning inom Alebyggen måste du ha bott minst 12 månader hos Alebyggen innan du kan söka ny lägenhet. Det får inte finnas skulder till Alebyggen, inga störningar och inga inkassokrav de senaste 12 månaderna.
 • Köprincipen - Fördelning av lägenheter sker i huvudsak enligt köprincipen. Den sökande som har flest köpoäng på ett givet objekt tilldelas lägenheten givet att grundkraven är uppfyllda.
 • Förtur - Avsteg från köprincipen kan göras i följande fall:
  • Social förtur i enlighet med samarbetsavtal med Ale Kommun.
  • Trygghetsboende eller lägenheter för personer som är 65+ såsom Södra Klöverstigen 40 i Nödinge, Änggatan i Älvängen och Odalvägen i Skepplanda.
  • Tillgänglighetsbehov utifrån nedsatt rörelseförmåga kan beaktas vid omflyttning.
  • Evakuering i samband med renovering och underhållsåtgärder.
  • Vid det första uthyrningstillfället i nyproduktion så gäller förtur för befintliga hyresgäster, vilkas      intresseanmälningar rangordnas efter boendetid i befintlig lägenhet. Härigenom ges möjlighet till en  flyttkedja, vilket skapar möjlighet för andra att efterfråga lägenheter i övriga fastigheter.
  • ”Först till kvarn-principen” – Ibland behöver lägenheter hyras ut snabbt på grund av kortare tid till  inflyttningsdatum. I dessa fall gäller inte kötid utan lägenheten tilldelas den sökande som anmält  intresse för lägenheten först. Grundläggande krav på den sökande gäller som vanligt.
 • Den person som skall skriva kontrakt måste ha fyllt 18 år. Avsikten med bostaden skall vara att den skall användas som permanentbostad och kontraktstecknare skall vara skriven på lägenheten. Om två personer skall skriva ett kontrakt så skall bägge uppfylla förutsättningarna.
 • Den sökande skall kunna intyga att hyreskontrakt avseende annan hyresrätt eller eventuell äganderätt har upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till att hyresavtal med Alebyggen börjar att gälla.
 • Inkomst: Den sökande skall ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Inkomst kan vara från anställning, studiebidrag, pension, a-kassa, ersättningar från försäkringskassa eller annan inkomst som den sökande skall kunna styrka. Vid försörjningsstöd krävs uppvisande av beslut på detta från Ale kommun. Inkomsten bedöms i relation till hyran på den aktuella bostaden och den sökande måste varaktigt ha ett skäligt belopp att leva på efter att hyran är betald. Kronofogdens normalbelopp är utgångspunkt för denna bedömning.
 • En kreditupplysning görs på den sökande som visar aktuell inkomst, betalningsanmärkningar och obetalda betalningsförelägganden. Följande gäller:
  • Ingen betalningsanmärkning senaste 24 månaderna
  • Inga skulder hos Kronofogden
 • Borgen och/eller korttidskontrakt kan i undantagsfall användas vid inkomst som ej betraktas som varaktig eller för låg, som vid exempelvis studiemedel, tillfälligt arbete, behovsanställning eller skuldsanering.
 • Referenser och skötsamhet. Vi inhämtar uppgifter från tidigare hyresvärd/bostadsrättsförening, samt från erforderliga myndigheter, innan hyresavtal tecknas.
 • Krav på hemförsäkring - Alebyggen ställer krav vid tecknande av hyreskontrakt att hyresgästen förbinder sig att teckna hemförsäkring. Detta skall styrkas av hyresgästen senast vid nyckelhämtning.
 • Antal personer i lägenheten bör vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller som regel att antal personer som bebor en lägenhet inte skall överskrida:
  • 1 rok – maximalt 3 personer
  • 2 rok – maximalt 4 personer
  • 3 rok – maximalt 6 personer
  • 4 rok – maximalt 8 personer
  • 5 rok – maximalt 10 personer
 • I hus byggda 2020 eller senare gäller hyresvillkor i hyreskontrakt att huskroppen samt dess närmiljö är rökfri. Det innebär att rökning varken är tillåten inomhus, på balkonger, vid entréer eller i nära anslutning till huskroppen.
 • Vi arbetar enligt hyreslagen när det gäller andrahandsuthyrning, direktbyten och överlåtelse av bostad. Mer om bestämmelserna kring dessa områden hittar du på Hyresnämndens hemsida.