ALEBYGGEN

Vår historia - hur det en gång började

En kall vinterdag i mitten av sextiotalet bildades det som senare blev alebornas bostadsbolag Alebyggen.