SMS-parkering på Eklidsvägen

Vi inför SMS-betalning på besöksparkeringarna på Eklidsvägen.

SMS-parkering på Eklidsvägen

Under sommaren kommer vi införa SMS-betalning på besöksparkeringarna på Eklidsvägen.

Start: Sommar 2021
Klart: Sommar 2021
Entreprenör: 

Ansvarig: Patrik Björk