Alebyggen

Kort avbrott av vattenförsörjningen

Vi kommer stänga av vattnet på Sjövallavägen idag (23 maj) mellan klockan 10 -11.

Kort avbrott av vattenförsörjningen

På grund av ett arbete kommer vattnet att stängas av på Sjövallavägen mellan klockan 10 - 11 idag den 23 maj.