Alebyggen

Asfaltering Byvägen

Asfaltering Byvägen

Vi kommer laga asfaltsytor på Klöverstigen med start under sommaren, uöppskattningsvis kommer 10% av ytorna att lagas.

Start: Sommar 2021
Klart: Höst 2021
Entreprenör: 

Ansvarig: Christer Veglo


Show more