Alebyggen

Renovering terassgolv Källarliden

Renovering terassgolv Källarliden

Vi kommer påbörja arbetet med att renovera terassgolven på Källarliden. Projektet kommer starta under hösten, upphandling är ej klar så vi har i dagsläget ingen gällande tidsplan.

Vi har flyttat fram renoveringen av terassgolven och de är planerade till att starta under våren 2022.

Start: Våren 2022
Klart: 
Entreprenör: 

Ansvarig: Christer Veglo


Show more