Alebyggen

Ingen ström på Södra Klöverstigen

På grund av en skadad elkabel är delar av Södra Klöverstigen utan ström.

Ingen ström på Södra Klöverstigen

På grund av en avgrävd kabel så är delar av Södra Klöverstigen utan elektricitet. Arbete med att laga kabeln pågår och räknas vara klart under eftermiddag/kväll på torsdag den 4 maj.


Show more