Alebyggen

Asfaltering

Asfaltering

Vi kommer laga asfaltsytor på Klöverstigen med start under sommaren.

Södra Klöverstigen, uppskattningsvis 10%
Norra Klöverstigen uppskattningsvis 10%

Start: Sommar 2021
Klart: Höst 2021
Entreprenör: 

Ansvarig: Christer Veglo


Show more