Stamrenovering på Södra Klöverstigen

Under flera år kommer vi renovera stammarna på Klöverstigen, vi har börjat på Södra Klöverstigen 3.

Stamrenovering på Södra Klöverstigen

Vi kommer renovera stammarna i husen. Lägenheterna på bottenvåning kommer att totalrenoveras. 


Show more