Alebyggen

Anmäl dig som sökande till vår bostadskö

Anmäl dig till vår bostadskö, är du intresserad av våra kooperativa lägenheter i Älvängen så är det en separat kö till dessa. För att anmäla dig till vår kö måste du ha fyllt 16år.