Alebyggen

Våga bry dig

I våra bostadsområden jobbar vi tillsammans för trygghet och trivsel.


I våra bostadsområden jobbar vi tillsammans för trygghet och trivsel.
Vi reagerar och agerar när människor far illa eller riskerar att fara illa.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom handling gör vi skillnad!

 

Att visa omtanke kan rädda liv.
Vi på Alebyggen jobbar efter konceptet ”Våga bry dig”. Det går ut på att både du som boende och
vi som hyresvärd visar omtanke, och vågar agera vid oro för att en medmänniska far illa. Det kan
vara att man är orolig för våld inom familjen. Men det kan också handla om att uppmärksamma
en äldre granne som verkar må dåligt, barn som inte får omsorg eller en allmän känsla av att
något inte står rätt till.

Är du orolig för att din granne far illa?
Då önskar vi att du gör så här:
1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på 031-334 1045
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 0303-703000

Att visa omtanke kan rädda liv.
Vi på Alebyggen tror att budskapet ”Våga bry dig” kommer ge ökad trygghet och trivsel i våra
områden. Vi vill byta misstanke mot omtanke och att alla vågar bry oss om varandra. När vi vågar
bry oss kommer vi också bli mer säkra i hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne
eller medmänniska far illa. Då har vi också möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer.

Civilkurage, vägen mot att förhindra och förebygga våld i våra hus
Budskapet ”Våga bry dig” är baserat på ett koncept kring civilkurage som många bostadsföretag
i Sverige anslut sig till och är kopplat till det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver.
Huskurage har som mål att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att
kunna agera. Att visa omtanke kan rädda liv.

Är du eller någon du känner utsatt för hot och våld?
Är det akut och livsfara ska du alltid ringa 112. Är du som kvinna eller någon du känner utsatt för hot och våld kan du ringa Kvinnofridslinjen på 020-505050. Du kan också hitta och få mer information på www.kvinnofridslinjen.se. Deras telefon är öppen dygnet runt och ger både tips och råd för att
gå vidare. Kvinnojouren välkomnar även män att ringa.

Med budskapet ”Våga bry dig” vill vi att du ska veta hur man kan agera vid oro för att någon granne far illa. Med budskapet vill vi också ge er en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer.

Våga bry dig!
Är du orolig för att din granne far illa?
Då önskar vi att du gör så här:

Är det en akut situation, ring först polis eller ambulans på 112
1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på 031-334 1045
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 0303-703000

Att visa omtanke kan rädda liv

Vi på Alebyggen vill att alla ska bo tryggt hos oss och att vi tillsammans visar civilkurage i
husen där vi bor. Det handlar om att gå från misstanke till omtanke och att vi vågar bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har
vi också möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer.