Flytta in och flytta ut

Bra att tänka på när du ska flytta in eller flytta ut ur din lägenhet.

Här har vi sorterat all nödvändig information för dig som precis flyttat in hos eller du som väljer att byta lägenhet eller flytta ut ur din lägenhet och lämna Alebyggen.

Adressändring
För att din post skall komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid innan (minst 5 arbetsdagar) före flytten. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du ska ange i din flyttanmälan hittar du på ditt hyreskontrakt. Det beskriver bakom vilken dörr du bor på adressen. Du gör din anmälan på www.adressandring.se

Hemförsäkring
Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Din hemförsäkring täcker dina ägodelar vid exempelvis inbrott, brandskada eller översvämning. Det gäller även de saker du förvarar i ditt lägenhetsförråd. Hemförsäkringen hjälper också till om du skulle vara vållande till t ex brand eller vattenskada och då blir ansvarig för andras egendom.

Elavtal 
När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på den nya adressen samt avsluta abonnemanget på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information. 
Det gäller inte Södra och Norra Klöverstigen i Nödinge samt Trädgårdsvägen i Älvängen.

Använd Elpriskollen när du ska hitta elbolag. Det är en oberoende sökmotor för elkonsumenter. Alla elhandlare rapporterar sina prisavtal hit, så de alltid har aktuella avtal. Alla måste ha ett nätavtal med Ale El men sedan kan du välja vilket företag som ska leverera el till ditt hem.

Elpriskollen

Nycklar 
Vi vill att du hämtar nycklar på vårt kontor på Ale Torg så får du en kvittens på att du har fått alla nycklar. Du är välkommen under våra öppettider. 

Den avflyttande hyresgästen skall lämna nycklarna senast kl 10.00 på avflyttningsdagen. Om den första infaller på en lördag, söndag eller helgdag lämnas nycklarna den första vardagen i månaden.  Inflyttande hyresgäst kan hämta nycklarna mellan klockan 13 -14 samma dag. 

Har du frågor kring nyckelbytet och hur du skall göra vid exempelvis flytt på en helg? Kontakta oss på info@alebyggen.se eller 0303-330800 så berättar vi mera. 

Extra nycklar och brickor 
Behöver du extra nycklar eller nyckelbrickor utöver dem som ingår kontaktar du oss på info@alebyggen.se eller 0303-330800. För att kunna genomföra beställningen behöver vi ditt namn, hyres-id, nyckelbeteckning och telefonnummer. Nycklarna hämtar du sedan i receptionen. 

För din trygghet måste man beställa nycklar hos Alebyggen. En nyckel som kommit på avvägar medför att vi måste byta samtliga av dina låscylindrar. Det medför en kostnad per cylinder samt per nyckel. Dina nycklar är värdefulla så tänk på att hålla koll på dem. Vill du veta vad kostnaden är så skickar du ett mail till info@alebyggen.se för att få reda på kostnaden hos dig. Det kan skilja beroende på vilken typ av lås som sitter i just din dörr. 

Kontrollera att lägenheten är hel och ren
Du som flyttar in får göra en bedömning av flyttstädningen när du kommer till lägenheten. Om du inte är nöjd måste du ta kontakt med Alebyggen omgående så vi kan göra en städbesiktning. 

Uppsägning
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningen är normalt 3 månader. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 januari börjar uppsägningstiden att gälla från 1 februari. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för nya hyresgäster. Försök att komma överens om en tid som passar er båda. Har du inte möjlighet att visa lägenheten under uppsägningstiden förlängs den tills lägenheten kan hyras ut.

Folkbokförd på rätt adress 
Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Uppsägning vid dödsfall
Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Det gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter att hyresgästen har avlidit. Annars gäller tre månaders uppsägningstid. Hyreskontraktet måste sägas upp av samtliga dödsbodelägare. För att styrka detta krävs legitimation och registerutdrag från Skatteverket som visar vilka som är dödsbodelägare.

När lägenheten blir ledig till uthyrning gäller alltid skyldighet att låta den visas på lämplig tid. Här är det alltså dödsboet som har skyldighet, därför behöver vi förutom namn också telefonnummer för förmedling. Ni blir kontaktad för överenskommelse om tid för visning.

Under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad har äkta makar eller sammanboende vid dödsfall rätt att överta hyreskontraktet.

Dödsbo är namnet på en död persons tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en så kallad "juridisk person" och existerar fram till dess att dödsboet upplöses genom arvskifte. Om det bara finns en dödsbodelägare existerar dödsboet till dagen då bouppteckningen blir registrerad.

Om det finns en förvaltare eller god man
Förvaltare och God mans uppdrag upphör den dag då huvudmannen avlider. Överförmyndaren meddelas att huvudmannen avlidit och vem som är företrädare för dödsboet.

Adressändring
Det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du ska enge i din flyttanmälan hittar du på ditt hyreskontrakt. Det beskriver bakom vilken dörr du bor på adressen. Anmäl adressändring i god tid före flytten. Du gör din anmälan på www.adressändring.se

Städning
Du skall lämna din lägenhet väl rengjord och städad. Tillsammans med uppsägningen får du information om hur lägenheten skall städas i broschyren Till dig som flyttar ut. Även uteplats, balkong, garage och förråd tillhör lägenheten och ska städas.

Besiktning
I samband med att hyresgästen säger upp sig görs en besiktning inom vanligtvis en månad. Vid besiktning noteras fel och brister som åtgärdas av kvartersvärd när den nya hyresgästen har flyttat in. Protokoll på anteckningar som gjorts vid tidigare besiktningar finns med. Besiktningsmannen svarar gärna på frågor men behöver också tid för att genomföra sitt arbete så objektivt som möjligt. Det kan till exempel vara lämpligt att avvakta med frågor till efter genomförd besiktning. Vid besiktning bedöms också slitaget i lägenheten i relation till intervallen för renovering som gäller i PLUS. Du blir ersättningsskyldig till skador och onormalt slitage som du lämnar efter dig.

Nyckelinlämning
Du som flyttar från lägenheten ska lämna nycklarna senast klockan 10.00 på avflyttningsdagen som alltid är den första vardagen i månaden. Om du inte återlämnar samtliga utlämnade nycklar måste vi göra ett byte av låscylinder. Alebyggen fakturerar dig kostnaden för bytet.

Broshyrer som är bra att läsa

När du flyttar in
När du flyttar ut

Bra länkar
Adressändring
www.adressandring.se

Jämförelser privatekonomi
www.compricer.se

Jämförelser elpris
Elpriskollen
Energimarknadsinspektionen

Elnät i Ale
www.aleel.se

Rökfritt boende...
...gäller i våra nya fastigheter.
Det innebär att rökning varken är tillåten inomhus, på balkonger, vid entréer eller i nära anslutning till huskroppen. Gäller för samtliga bostadshyreskontrakt som tecknas i huset. Rökning är enligt Folkhälsomyndigheten en av de största riskfaktorerna för sjukdom och tidig död som går att förebygga, samtidigt som rökning har en stor negativ inverkan på omgivningens hälsa. Med rökning avses nyttjande av all slags tobak eller andra ämnen som ger upphov till rök som cigaretter, pipa, cigarrer, e-cigaretter eller liknande.

Våra nybyggda lägenheter på Folketshusvägen är de första lägenheterna i vårt bestånd som är rökfria. Det är ditt ansvar som hyresgäst att se till att familjemedlemmar, gäster, andra personer som befinner sig i lägenheten eller personer som utför arbete åt dig följer överenskomna regler om rökning.

Våra lägenheter på Änggatan i Älvängen är också helt rökfria. Gäller både vårt 65+ boende på Änggatan 14-16 och det kommande huset på Änggatan 8-12.

Direktbyte 

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Du kan byta till en annan hyresvärd och till en annan ort. 

När du hittat någon att byta med ska du ansöka om direktbyte.  

För att vi ska ge samtycke till bytet ska båda parter ha godtagbara skäl. 
Det kan till exempel vara ändrade familjeförhållandearbetssituationer eller nya ekonomiska förutsättningar. Garage och parkeringsplats ingår inte i ett direktbyte.  
För att bytet ska kunna godkännas måste både du och den du vill byta bostad med uppfylla våra krav. Tänk på att i och med bytet nollställs dina poäng 

Observera att du måste ha bott i din lägenhet minst 1 år för att kunna ansöka om direktbyte och båda parter måste planera att bo permanent i den nya lägenheten.   

Ansökningsblanketten lämnar eller skickar du in till Alebyggen. Det görs en individuell prövning i varje ärende och handläggningstiden är upp till 3 månader. 

Vid direktbyte övertar du lägenheten i befintligt skick. 

Så här kan det gå till:

15 januari 
Fullständig ansökan för direktbyte och Transportavtal lämnas in och Alebyggens handläggare kan börja sitt bedömningsarbete efter de kriterier som krävs för att få byta lägenhet. Alla uthyrningsärenden sker i turordning. Alebyggen har målet att handläggningen ska vara klar inom tre månader.

cirka 15 mars – 15 april
Ansökan godkänns av Alebyggens handläggare och hyresgästerna skriver kontrakt på Alebyggens kontor på Ale torg och kan flytta in kommande månadsskifte. 

Andrahandsuthyrning  
Ibland förändras livet och du kanske inte behöver din lägenhet för stunden. Då kan det finnas möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand. Grund för att få hyra ut lägenheten i andra hand skulle till exempel kunna vara om du tillfälligt ska jobba eller studera på annan ort och provsambo i ett parförhållande. För att få hyra i andrahand krävs alltid ett godkännande från Alebyggen. 

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke 
Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre. 

Andrahandshyrans storlek 
Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader. 
Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra. 

Inneboende 
Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad för att det ska vara fråga om en inneboendesituation. 
Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av hyran.

Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand  
Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott. 

Olagligt i vissa fall 
Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög. 
Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Behandlingstiden för andrahandsuthyrning kan vara upp till tre månader. 
Du ansvarar för att betala hyran i tid och att din hyresgäst sköter sig under hyresperioden. Om störningar förekommer under tiden riskerar du uppsägning av kontraktet.  

Du och andrahandshyresgästen ansöker genom att fylla i samtliga sidor i ansökningsblanketten och skickar den till Alebyggen för behandling. Ansökan går att fylla i på skärmen och skriva ut.

Din andrahandshyresgäst har ingen rätt att ta över ditt förstahandskontrakt.  

Så betalar du hyran 

Din hyra skall betalas i förskott senast sista vardagen i varje månad. Du betalar alltså hyran för oktober senast den sista vardagen i september. 

Hyresfakturorna är märkta med betalningsdatum och de skickas ut med posten till dig var tredje månad, ungefär 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. 

Har du tappat bort din hyresfaktura finns alla uppgifter du behöver på Mina sidor- aktuellt hyresbelopp, OCR-nummer och vårt bankgiro-nummer.  

Vad gör jag om jag har problem att betala hyran? 

  • Kommer inte hyran in i tid går kravet till inkasso och där tillkommer inkassokostnad om 180:-. 
  • Om du upprepade gånger betalar din hyra sent är det tillräckligt för Alebyggen att säga upp ditt hyresavtal. Vi vill att du istället tar kontakt med oss i god tid så att vi kan försöka hjälpa dig. 

Alternativa sätt att betala din hyra! 
Autogiro. Pengarna överförs automatiskt från ditt konto till oss. Men kom ihåg att det är du som är ansvarig för att det finns pengar på kontot som täcker hyresbeloppet den dagen pengarna ska dras.  
Ansök om autogiro här - (du behöver ha din e-legitimation till hands).  
Ditt autogiro har börjat gälla när du får hem en faktura där beloppet är makulerat.  

E-faktura. Anmäl dig på din internetbank. Sök efter AB Alebyggen som betalningsmottagare. Den person vars konto pengarna ska dras från måste stå som hyresgäst 1 på hyreskontraktet. Betalar du hyran med autogiro idag måste du vända dig till din bank och avsluta det innan du kan få e-faktura. 
Din första e-faktura får du nästkommande avisering (ca 15/3, 15/6, 15/9, 15/12). 

Avi För dig som väljer att få din hyresfaktura utdelad som pappersavi tas en avgift på 25 kronor ut.